Články

- Poľovníckeho združenia Brezina Prašice -

Výročné články - PZ Brezina Prašice

Obdobie siedmich desaťročí je pre nás poľovníkov aj nepoľovníkov príležitosťou, aby sme sa zamysleli nad jeho odkazom pre nás a budúce generácie. Ak sa vrátime do obdobia po 2.svetovej vojne, kedy si legálne právo poľovníctva začínajú uplatňovať radoví občania, tak presne 12.októbra 2021 uplynulo presne 70 rokov od založenia prvej POĽOVNíCKEJ...
Vážení priatelia poľovníci, milé dámy, vážení hostia! Obdobie šiestich desaťročí je pre nás príležitosťou, aby sme sa zamysleli nad jeho odkazom pre nás a budúce generácie. Už na začiatku dejín ľudskej spoločnosti bol lov zveri pre človeka hlavnou a nevyhnutnou činnosťou, lebo mu poskytoval potravu, odev a suroviny pre výrobu zbraní a nástrojov. Pri...
V novembri roku 2008 si PZ Brezina pripomenulo 58. výročie jeho založenia. Stalo sa tak 26.novembra 1951, keď sa na ustanovujúcej schôdzi zlúčili poľovné revíry obcí Prašice, Velušovce, Závada, Podhradie, Nemečky a Tvrdomestice, a tým vytvorili novú poľovnícku spoločnosť so sídlom v Prašiciach. Spoločnosť v tomto období mala trinásť...