Úvod

V novembri roku 2008 si PZ Brezina pripomenulo 58. výročie jeho založenia. Stalo sa tak 26.novembra 1951, keď sa na ustanovujúcej schôdzi zlúčili poľovné revíry obcí Prašice, Velušovce, Závada, Podhradie, Nemečky a Tvrdomestice, a tým vytvorili novú poľovnícku spoločnosť so sídlom v Prašiciach. Spoločnosť v tomto období mala trinásť členov a výmera revíru predstavovala 4100 ha. V období 50. rokov sa počet členov priblížil k päťdesiatke a boli to roky bohaté i na stav poľovnej zveri, hlavne drobnej...