Aktuality

- PZ BREZINA PRAŠICE -

AMO

25.1.2021

VŠETKÝM ČLENOM PZ BREZINA PRAŠICE

18.11.2020

Vzhľadom na zložitú pandemicku situáciu v COVID 19 a následne prijatých opatrení Vládou Slovenskej Republiky a hlavným hygienikom SR,


Výbor PZ Brezina Vám touto formou oznamuje:

- že spoločné poľovačky v našom PZ sa v tomto roku 2020 nebudú konať.
- taktiež sa zatiaľ nebude konať členská schôdza PZ ktorá bola plánovaná na mesiac Október, v prípade zrušenia alebo obmedzenia prijatých pandemických opatrení budeme na tieto reagovať.


Pri výkone práva poľovníctva je potrebné dodržiavať, všetky nariadenia vlády SR a hlavného hygienika SR, doporučujeme sledovať usmernenia hlavného hygienika a stránku Slovenskej Poľovníckej komory, na ktorej sú zverejňované tieto usmernenia.


Za výbor PZ: František Paluš, predseda

Rokovanie na tému poľovníctvo má zmysel

18.11.2020


Dobrý deň, dnes sme mali videohovor v rámci celej SR kde sme rokovali na tému poľovníctvo má zmysel.
V prvom rade Vám chcem všetkým poďakovať za vynaloženú snahu pri podpore petície, ktorá má za úlohu zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku.
K dnešnému dňu je za necelé tri týždne zozbieraných vyše 70 000 podpisov.
Prvý termín ukončenia zberu podpisov je 30. 11. 2020. Po tomto dátume bude petícia bežať ešte do konca roka 2020 t.j. 31. 12. 2020 koniec zberu podpisov.
Prvý termín bude slúžiť na zosumarizovanie a predloženie petičných hárkov vláde SR. Máme prisľúbené, že pri 100 000 podpisoch nás začne vláda brať ako rovnocenného partnera pri rokovaní o budúcnosti poľovníctva na Slovensku. Netreba však podceňovať situáciu v akej sa nachádzame. Sú veľké snahy o rozbitie jednotnej poľovníckej organizácie, čo by viedlo k likvidácii nášho kultúrneho dedičstva a následne tak k zániku 100 ročnej historie organizovaného poľovníctva, strelectva, kynológie a sokoliarstva na Slovensku.
Zavládla by tak totálna anarchia, ktorá by určite vyhovovala niektorým skupinám "stále nespokojných" poľovníkov čo by malo nedozierne následky.
Je preto potrebné zozbierať čo najviac podpisov aby sme presadili v čo najväčšej miere práva a záujmy poľovníkov.


K samotnému rokovaniu:


A) poľovníctvo musí byť aj naďalej zamerané na zachovanie, ochranu a optimálne využívanie zveri ako prírodného bohatstva,
B) poľovníctvo bude organizované formou jednotnej poľovníckej samosprávy /1.táto samospráva zabezpečí aby pre všetky poľovnícke organizácie, ktorých je vyše 3000 platil jednotný poriadok 2. samospráva bude hájiť oprávnené záujmy poľovníckej verejnosti, aby tak neboli aj naďalej postupne okresávané právomoci poľovníkov 3. samospráva bude organizovať poľovnícke skúšky 4. samospráva bude zastupovať SR v medzinárodných organizáciách 5. samospráva bude organizovať poľovnícku kynológiu a sokoliarstvo.../
C) poľovníctvo bude financované bez nároku na financie daňových poplatníkov / je to asi jediná cesta ako môžeme aj naďalej fungovať bez toho aby sa voči poľovníkom zdvihla ďalšia vlna nevôle. Situácia keby by bolo poľovníctvo financované zo štátneho rozpočtu by bola "voda na mlyn" pre mimovládne organizácie a nepoľovnícku verejnosť, ktorá vníma poľovníkov len ako "zabijákov". Určite bude treba zmeniť spôsob financovania nakoľko poplatky za bonitu neodzrkadluju skutočný stav zveri, ktorá sa nachádza v našich poľovných revíroch. Úlohou samosprávy bude nastaviť spôsob financovania tak, aby vyhovoval ako poľovníkom,tak nepoľovníckej verejnosti, ktorá poukazuje na to, že hospodárime so zverou, ktorá je do chvíle ulovenia vlastníctvom štátu. Spoločenská hodnota srnca = 1200 eur. To by v prípade zrušenia jednotnej poľovníckej organizácie znamenalo, že tieto poplatky budu niekoľkonásobne väčšie. Nakoniec to vidíme v štátoch kde za ulovenú zver platia poľovníci formou licencií stovky eur. Pre príklad si dovolím uviesť ročné poplatky na poľovníka v jednotlivých krajinách: Slovensko:20 - 34 eur,Maďarsko: 74 eur, Poľsko 85 eur, Rakúsko: 51-220 eur/.
D) výkon práva poľovníctva v poľovných revíroch musí byť dlhodobý a stabilný a zabezpečovaný predovšetkým prostredníctvom dostatočného počtu odborne zdatných poľovníkov znalých miestnych pomerov, v ktorom sa poľovný revír nachádza / Tu ide o zachovanie ľudového poľovníctva, ktoré je naviazané na vidiecky spôsob života, aby sa nestalo to, že na svojich pozemkoch už nebudeme môcť poľovať alebo tam bude poľovať niekto iný - cudzí/.
E) bude efektívne fungovať poľovná stráž v boji proti environmentálnej trestnej činnosti
F) zosúladí sa legislatíva agrorezortu a envirorezortu / téma veľkých šeliem, škôd spôsobených zverou a na zveri, forma minimalizácie a náhrad škôd po vzájomnom konsenze/.


Ukážme preto verejnosti, že naše poslanie je dôležité, a že vieme a naďalej chceme službu prírode, ale aj spoločnosti vykonávať zodpovedne! Poľovníctvo nie je hobby. Poľovníctvo je poslanie!
Spoločenská ale aj ekonomická hodnota, ktorú poľovníci a ich rodiny vykonávajú prostredníctvom vynaloženej práce v prospech slovenskej prírody je nevyčísliteľná.
Priložme preto ruku k dielu a zachovajme si tak dedičstvo našich otcov!
Verím, že zástupcovia PZ nepolavia v práci, ktorú vykonávajú a aj naďalej budú podnecovať svoje okolie k podpore petície poľovníctvo má zmysel - za zachovanie poľovníctva na Slovensku


S prevolaním poľovníctvu zdar!
Ing. Adrián Matejovič

Skontrolované zasypy a krmelce

do 11.11.2020