Organizačná štruktúra

- Poľovníckeho združenia Brezina Prašice -

Výbor PZ Brezina Prašice

Ing. Paluš František

Predseda

Beňo Jozef

Poľovnícky hospodár

Ing. Peter Kováčik

Člen výboru strelecký referent

Július Lacika, mladší

Podpredseda

Ing. Jozef Marko

Finančný hospodár

Zuzana Danišová

Člen výboru kultúrny referent

Martin Petrus

Tajomník

Buc Vladimír

Kynologický referent

Martin Hustý

Člen výboru

Dozorná rada PZ

František Kirschner

Predseda

Denis Lacika

Člen

Michal Okša

Člen