Organizačná štruktúra

- Poľovníckeho združenia Brezina Prašice -

Výbor PZ Brezina Prašice

Ing. Paluš František

Predseda

Beňo Jozef

Poľovnícky hospodár

Jozef Šimun

Člen výboru strelecký referent

Július Lacika, mladší

Podpredseda

Ing. Jozef Marko

Finančný hospodár

Branislav Bruchatý

Člen výboru kultúrny referent

Danišová Zuzana

Tajomník

Buc Vladimír

Kynologický referent

Peter Urminský

Člen výboru

Dozorná rada PZ

Ing. Peter Kováčik

Predseda

Martin Hustý

Člen

Jaroslav Štefkovič

Člen