Legislatíva

- Novelizácie a vyhlášky -

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo novelizáciu vyhlášky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo zmenu a doplnenie vyhlášky č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve. Materiál vyhlášky priložený.

Nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z.

Nariadenie vlády SR č. 352/2009 Z.z. ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej.

Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 16. júna 2009

Súvisiace zákony

Zdroj – Poľovnícka komora: https://polovnictvo.sk/predpisy/legislativa